top of page

indicaties

Kinderen vragen een speciale aandacht binnen de osteopathie. Een baby is anders dan een peuter die op zijn beurt dan weer anders is dan kleuter of puber. Ieder leeftijdsgroep heeft zijn specifieke problemen en vraagt dus ook een andere benadering.

Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling zowel fysiek als mentaal. bewegingsverliezen die ontstaan op jonge leeftijd kunnen gevolgen hebben voor de andere ontwikkeling van een kind.

 

Waarmee komen kinderen bij de osteopaat?

- Motorische ontwikkeling (bv.. laattijdig kruipen,..)

- ondersteuning bij concentratieproblemen, ADHD, ADD & andere leerproblemen.

- Terugkerende oorontsteking

- Groeipijnen (gewricht - & spierpijn)

- Hoofdpijn

- Incontinentiestoornissen

- Chronische buikpijn

- Slaapstoornissen

- ...

Een Osteopatische behandeling ?

Kinderen liggen rustig op de behandeltafel, osteopaat gaat de verschillende regio's  van het lichaam met zachte handvattingen onderzoeken. Meestal wordt er gestart in stand, daar observeren we de beweging van het kind. Vervolgens gaan ze in ruglig en evalueren we de buik en borstregio, dan het bekken en uiteindelijk eindigen we bij de  nek en het hoofd. De bewegingsverliezen die gevonden worden, worden met behulp van zachte technieken vrijgemaakt.

 

bottom of page